Autoškola - Školení řidičů - Školení řidičů referentských vozidel

Nabízíme školení řidičů referentských vozidel podle zákona č. 155/2000 Sb., § 133, 135 a 273. Obsah školení řidičů referentských vozidel je připraven v souladu s § 133, 135 a 273 zákona č. 155/2000Sb. Školení lze doplnit dle dohody v souladu s charakteristikou plnění úkolů vyplývající z druhů činností jednotlivých řidičů po odbornostech, popřípadě jiných charakteristik, které vyplývají z jejich zařazení.

Obsah

  1. znalost pravidel provozu na pozemních komunikacích, teorie a zásad bezpečné jízdy
  2. znalost preventivní údržby vozidel
  3. znalost ekonomického používání vozidel
  4. znalost postupu při dopravní nehodě nebo obdobné události v souvislosti s bezpečností vozidla
  5. znalost předpisů souvisejících s provozem na pozemních komunikacích
  6. znalost související s odpovědností řidiče při přepravě cestujících

Další obsah školení po dohodě se zadavatelem. Zabezpečení teoretické části školení řidičů referentských vozidel nebo určených řidičů, bude prováděno přímo u zákazníka nebo v našich prostorách podle dohody. Výcviku se mohou zúčastnit i ostatní řidiči, kteří nepodléhají povinnému školení řidičů referentských vozidel, ale kteří projeví o výcvik zájem nebo budou k výcviku určeni.

Ceník

Školení řidičů referentských vozidel

Cena za osobu
1 individuální řidič přiřazen ke skupině 600 Kč
skupina nad 21 řidičů 500 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH . Ceny lze upravit po dohodě se zadavatelem.

Sídlo společnosti: Zahradní 1335, 252 63 Roztoky (Praha - západ) IČO: 26447096 Tel.: +420 774 300 003 E-mail: adus@adus.cz
Bankovní spojení: 0389792359 / 0800 DIČ: CZ26447096 Tel.: +420 725 878 161 Web: www.adus.cz